Przewodnik do normy PN-B-02151-4

z kalkulatorem chłonności akustycznej A

Przewodnik do normy PN-B-02151-4

z kalkulatorem chłonnosci akustycznej A

Akceptuję postanowienia Warunków rejestracji*
Administratorem Twoich danych jest Saint-Gobain Construction Products Polska sp. z o.o. KLIKNIJ i dowiedz się więcej o ochronie Twoich danych

Przewodnik do normy PN-B-02151-4

z kalkulatorem chłonnosci akustycznej A

Warunki rejestracji w celu korzystania z aplikacji Kalkulator Chłonności Akustycznej

  1. Serwis www, za pomocą którego możliwy jest dostęp do aplikacji Kalkulator Chłonności Akustycznej jest własnością Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o i jest przez nią administrowany, ale to na użytkowniku aplikacji spoczywa wszelka odpowiedzialność za wprowadzenie danych oraz uzyskany wynik.
  2. W celu skorzystania z aplikacji, konieczne jest zarejestrowanie się w serwisie oraz podanie danych osobowych.
  3. Wszelkie dane osobowe pojawiające się na tej stronie będą chronione zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych oraz z innymi przepisami prawa, w szczególności z przepisami ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  4. Uzyskane dane osobowe są ściśle tajne i będą przetwarzane przez Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o oraz podmioty powiązane wyłącznie w celu usprawnienia i rozwoju należących do nich stron www oraz innych produktów. Bez zgody Użytkownika Usługodawca nie będzie wykorzystywał danych osobowych Użytkownika w celu innym niż informowanie go o nowych działaniach i nowościach w swojej ofercie, oraz nie będzie przekazywał ich stronom trzecim w celach marketingowych.
  5. W przypadkach i na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zmianami), Użytkownik ma prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a także ma prawo wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.
  6. W celu zbierania informacji o Użytkownikach Usługodawca używa mechanizmu cookies. Pozwala on, poprzez zapisywanie krótkich informacji tekstowych na komputerze Użytkownika na jego identyfikację. W konsekwencji umożliwia poznanie jego zachowań oraz zainteresowań. Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o wykorzystuje te informacje dla usprawnia funkcjonowania swoich stron www, produktów i oferowanych usług. Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o wykorzystuje również gromadzone dane do rejestrowania i systematyzowania informacji o ruchu na swoich stronach WWW. Użytkownik może wyłączyć tę funkcję w przeglądarce internetowej. Usługodawca nie ponosi jednak odpowiedzialności za brak dostępu do niektórych stron, który może zostać spowodowany wyłączeniem tej funkcji.

Przewodnik do normy PN-B-02151-4

z kalkulatorem chłonnosci akustycznej A

Loading image...